INSTRUCTIES
Linkermuisknop ingedrukt houden en
slepen om rond te kijken